ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล"

ศรีบวรชินาคม ย้ายหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล ไปยัง ชญาเนนทระแห่งเนปาล: เขาได้เป็นสามัญชนตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล คนเราต้องเคารพกฎหมาย
(ศรีบวรชินาคม ย้ายหน้า สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระแห่งเนปาล ไปยัง ชญาเนนทระแห่งเนปาล: เขาได้เป็นสามัญชนตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล คนเราต้องเคารพกฎหมาย)
40

การแก้ไข