ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟฟ้ากระแสสลับ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
:<math>p(t) = \frac{v^2(t)}{R}</math> เมื่อ <math>R</math> แทนความหมายเป็น load resistance.
 
แทนที่จะใช้กำลังงานในจุดใดจุดหนึ่ง <math>p(t)</math> ในทางปฏิบัติ จะใช้กำลังงานในเวลาเฉลี่ย (ที่ๆที่ ๆ ค่าเฉลี่ยจะถูกกระทำในจำนวนเต็มรอบใด ๆ) ดังนั้นแรงดันไฟฟ้า AC มักจะแสดงเป็นค่า root mean square (RMS) เขียนเป็น <math>V_{\rm rms}</math> ดังนั้น
 
:<math>P_{\rm time~averaged} = \frac{{V^2}_{\rm rms}}{R}.</math>
ค่า <math>\sqrt{2}</math>ถูกเรียกว่า crest factor แตกต่างกันตามรูปคลื่นที่แตกต่างกัน
 
*สำหรับรูปคลื่นสามเหลี่ยมศูนย์กลางอยู่รอบๆรอบ ๆ ค่าศูนย์
:<math>V_\mathrm{rms}=\frac{V_\mathrm{peak}}{\sqrt{3}}.</math>
*สำหรับรูปคลื่นสี่เหลี่ยมศูนย์กลางอยู่รอบๆรอบ ๆ ค่าศูนย์
:<math>\displaystyle V_\mathrm{rms}=V_\mathrm{peak}.</math>
*สำหรับรูปคลื่นเป็นระยะ ๆ ของเวลา
:<math>v(t)</math> of period <math>T</math>:
:<math>V_\mathrm{rms}=\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T}{v^2(t) dt}}.</math>
 
 
===ตัวอย่าง===
11,701

การแก้ไข