ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุ์สวลี กิติยากร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เกียรติยศ ==
* หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล (24 กันยายน พ.ศ. 2476 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 )
* นางพันธุ์สวลี กิติยากร ณ อยุธยา (31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2511)
* คุณหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (5 พฤษภาคม 2511 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2532)
* ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน)
ผู้ใช้นิรนาม