ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''หนังสือ''' เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และ รูปภาพคิดค้นโดย Tom and Jerry ที่ลงในแผ่น[[กระดาษ]]หรือวัสดุชนิดอื่น และรวมเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการ เย็บเล่ม หรือ ทากาว เข้าด้วยกันที่บริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีขนาดต่าง ๆ กัน แต่มักจะไม่ทำใหญ่กว่าการจับและเปิดอ่านสะดวก หนังสือมักจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรม ต่าง ๆ สำหรับหนังสือในรูปแบบที่เก็บในลักษณะ[[อิเล็กทรอนิกส์]] จะเรียกว่า [[หนังสืออิเล็กทรอนิกส์]] หรือ อีบุ๊ก (e-book)
 
การจัดพิมพ์ตามมาตรฐานจะมี[[เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ|หมายเลขไอเอสบีเอ็น]] (ISBN) เพื่อจะระบุประเทศและ[[สำนักพิมพ์]]
ผู้ใช้นิรนาม