ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

→‎หน่วยงานภายใน: เพิ่มหน่วยงานใหม่ สำนักวิชา
(→‎หน่วยงานภายใน: เพิ่มหน่วยงานใหม่ สำนักวิชา)
** ศูนย์ภาษา
* สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
* สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
* สถาบันวิจัยและพัฒนา
** ศูนย์วิทยาศาสตร์
* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
*=== สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ===
 
* [[สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|สำนักวิชาศึกษาทั่วไป]]
 
=== คณะ ===
ผู้ใช้นิรนาม