ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่)
| คำขวัญ = ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| chairman = [[วิรุณ ตั้งเจริญ|ศาสตราจารย์ ดรวิรุณดร.วิรุณ ตั้งเจริญ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/110/21.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ)]</ref>
| อธิการบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
| anthem = มาร์ชราชภัฏอุดรธานี
ผู้ใช้นิรนาม