ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

เปลี่ยนตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เปลี่ยนตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม่)
| คำขวัญ = ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| chairman = นายชันพร[[วิรุณ รัตนนาคะตั้งเจริญ|ศาสตราจารย์ ดรวิรุณ ตั้งเจริญ]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/110/21.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ)]</ref>
| อธิการบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
| anthem = มาร์ชราชภัฏอุดรธานี
| valign="top" style="background: #FFFACD " |8. นายชัยพร รัตนนาคะ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
| valign="top" style="background: #FFFACD " | 10 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน24 ธันวาคม 2561 (ลาออก)<ref>http://www.udru.ac.th/~udrucouncil/images/T_0028_3.pdf</ref>
|-
|9. [[วิรุณ ตั้งเจริญ|ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ]]
|นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ''(ทำหน้าที่แทน)''
|25 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน<ref>http://www.udru.ac.th/~udrucouncil/images/T_0007_2.pdf</ref>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม