ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์"

 
==ครอบครัว==
เจ้าอินทร์แปลง เทพวงศ์ ลักลอบได้เสียกับ “'''จ้อย'''” เป็นต้นห้องของหม่อมเฉื่อย พระมารดาของ[[หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล]] ขณะไปอยู่[[วังดำรงสถิต]]ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งได้กำเนิดโอรสคนแรก<ref>ชีวประวัตินักเขียน "ยาขอบ" (นาย[[โชติ แพร่พันธุ์]] .ชมรมนักเขียนต้นฉบับ )</ref> คือ
* เจ้าอินทรเดช เทพวงศ์ หรือ [[โชติ แพร่พันธุ์]] เจ้าของนามปากกา '''ยาขอบ''' สมรสกับจรัส แพร่พันธุ์ มีบุตร 1 คน คือ
# มานะ แพร่พันธุ์
ผู้ใช้นิรนาม