ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสภาไทย"

เพิ่มขึ้น 272 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| สมาชิก = 750{{Unbulleted list|class=nowrap
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]] (500)
| [[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]] (250)<smallref>(ในวาระเริ่มแรกเฉพาะ 5 ปีแรกตามบทเฉพาะกาลใน[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560|รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน]]บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 200 คนตามมาตรา 107 แต่ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก (5 ปี) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 250 คน</smallref>
}}
| สภา1 = [[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]]
1,016

การแก้ไข