ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจินหวน จอมนางคู่แผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|leading actor = [[ซุน ลี่]] <br> [[เฉิน เจี้ยนบิน]]
|tv = [[ช่องวัน]]
|begin onair = 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 27 มกราคม พ.ศ. 2562
|number episodes =
|drama line = พีเรียด
ผู้ใช้นิรนาม