ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง"

ย้อนการแก้ไขที่ 7994269 สร้างโดย 2405:9800:BC13:58F8:95D1:72E1:7F1:205 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 7994269 สร้างโดย 2405:9800:BC13:58F8:95D1:72E1:7F1:205 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง''' ({{lang-en|Most favoured nation}}; ตัวย่อ: MFN) เป็นสถานะซึ่งชาติหนึ่งให้แก่อีกชาติหนึ่งใน[[การค้าระหว่างประเทศ]] ถึงแม้ว่าคำ ''ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง'' จะฟังดูขัดแย้งก็ตาม เนื่องจากคำดังกล่าวหมายความว่า ชาติที่ได้รับสถานะดังกล่าวจะได้ข้อได้เปรียบทางการค้าทั้งหมดมากกว่าชาติอื่น เช่น อัตรา[[ภาษีศุลกากร]]ระดับต่ำ ในทางปฏิบัติแล้ว ชาติที่ได้รับสถานะชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งจะไม่ถูกปฏิบัติในระดับต่ำกว่าชาติอื่นซึ่งไม่ได้รับ สมาชิกของ[[องค์การการค้าโลก]]จะปฏิบัติต่อสมาชิกอื่นในฐานะคู่ค้าที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งทั้งสิ้น
โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ๊อยบ่อย
 
สมาชิกขององค์การการค้าโลก ซึ่งรวมถึงประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมด จะต้องสมัครใจมอบสถานะดังกล่าวให้แก่กัน โดยมีข้อยกเว้นเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา เขตการค้าเสรีในภูมิภาค และสหภาพการค้า ร่วมกับหลักการว่าด้วยการทำสนธิสัญญา หลักการว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งเป็นหลักการสำคัญหนึ่งในกฎหมายการค้าองค์การการค้าโลก
 
 
[[หมวดหมู่:การค้าระหว่างประเทศ]]
[[หมวดหมู่:กฎหมายระหว่างประเทศ]]
ผู้ใช้นิรนาม