ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(KungDekZa ย้ายหน้า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ไปยัง สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: อ้างอิงตามเอกสารกฎบัตรเอไอทีของรัฐบาล http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/75997)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ชื่อ = สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชีย
| ภาพ = [[ไฟล์:AIT_logo.gif‎|160px]]
| ชื่ออังกฤษ = Asian Institute of Technology
| students = 2,192 คน (2559)
| colours = {{ubl|{{color box|#006400}} [[สีเขียว]]}}
| campus = 2 วิทยาเขตศูนย์หลัก
| ที่ตั้ง = • '''ศูนย์ใหญ่หลัก'''<br/>58 หมู่ 9 [[ถนนพหลโยธิน]] ตำบลคลองหนึ่ง [[อำเภอคลองหลวง]] [[จังหวัดปทุมธานี]] 12120 ประเทศไทย<br/>
• '''ศูนย์เวียดนาม'''<br/>อาคาร B3 มหาวิทยาลัยการสื่อสารและคมนาคม Lang Thuong Ward, Dong Da Dist. [[ฮานอย]] ประเทศเวียดนาม<br/>
| former_names = โรงเรียนวิศวกรรม สปอ. <br/>SEATO Graduate School of Engineering
}}
 
'''สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย หรือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย''' ({{lang-en|Asian Institute of Technology}}) หรือ '''เอไอที''' เป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ<ref>[http://www.mfa.go.th/main/en/information/3009/36133-AIT.html INTERNATIONAL ORGANIZATIONS : AIT]| กระทรวงการต่างประเทศ</ref> ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2502]] โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศ[[สนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] (ซีโต้ หรือ สปอ.) ในชื่อ '''โรงเรียนวิศวกรรม สปอ.''' (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน [[พ.ศ. 2510]] เปิดสอนระดับ[[อุดมศึกษา]] ([[ปริญญาโท]] และ[[ปริญญาเอก]]) โดยเน้นทางด้าน[[วิทยาศาสตร์]] [[เทคโนโลยี]] และ[[การจัดการ]] ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน[[ทวีปเอเชีย|ภูมิภาคเอเชีย]] มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่[[จังหวัดปทุมธานี]] [[ประเทศไทย]] นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาใน[[ประเทศเวียดนาม]]ด้วย
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชีย เป็นสมาชิกของเครือข่าย [[LAOTSE]] ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำใน[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]]และ[[ทวีปยุโรป|ยุโรป]] ตามกรอบความร่วมมือ[[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|อาเซม]] โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดย U-Multirank<ref>[http://www.ryt9.com/s/prg/2136526] RYT9</ref> ขณะเดียวกันยังได้รับการประเมินจาก[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]]ให้เป็นสถาบันที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศ<ref>[https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1277284605 สกว. ยืนยันว่า สถาบันเอไอที ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยเป็นเลิศในประเทศไทย] ประชาชาติธุรกิจออนไลน์</ref>
 
== ประวัติ ==
เมื่อปี พ.ศ. 2500 องค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีแนวคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนวิศวกรรมขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกองค์กรซีโต้ ทั้ง[[ประเทศออสเตรเลีย]] [[ประเทศฝรั่งเศส]] [[ประเทศนิวซีแลนด์]] [[สหราชอาณาจักร]] และ[[สหรัฐอเมริกา]] รวมถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาค ได้แก่ [[ประเทศปากีสถาน]] [[ประเทศฟิลิปปินส์]] และประเทศไทย โดยแนวคิดนี้ได้รับการอนุมัติในการประชุมที่กรุง[[มะนิลา]]ในปีถัดมา จนกระทั่งมีการประกาศก่อตั้งโรงเรียนวิศวกรรม สปอ. ขึ้นภายหลังจากการประชุมที่กรุง[[เวลลิงตัน]]ในปี พ.ศ. 2502 ต่อมาโรงเรียนวิศวกรรม สปอ. ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียในปี พ.ศ. 2510 เมื่อ[[สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)|สภาร่างรัฐธรรมนูญ]]ได้ประกาศให้กฎบัตรสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียมีผลตามกฎหมาย ซึ่งทำให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียเป็นสถาบันอิสระและไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด
 
เมื่อปี พ.ศ. 2532 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียได้รับ[[รางวัลรามอน แมกไซไซ]] ในสาขาสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ จากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ โดยเฉพาะวิศวกรและผู้จัดการ ในทวีปเอเชีย โดยมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและมีความเป็นมิตร<ref>The 1989 Ramon Magsaysay Award for International Understanding http://www.rmaf.org.ph/Awardees/Citation/CitationAIT.htm</ref> ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียได้ลงบันทึกความร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในการเปิดศูนย์เวียดนามที่กรุง[[ฮานอย]] ทำให้หลังจากนั้นรัฐบาลเวียดนามได้มอบรางวัลเหรียญมิตรภาพให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียในปี พ.ศ. 2549<ref name="ait7">{{cite web|url=http://www.ait.asia/news-and-events/archive/2006/News.2007-09-12.104638-1/?searchterm=Vietnam#.UxV9x6VcTXE|title=Vietnam bestows highest international relations honor to AIT|publisher=ait.asia|accessdate=2014-04-12}}</ref> ซึ่งถือเป็นรางวัลที่สูงที่สุดที่มีการมอบในระดับระหว่างประเทศ และมีการเสนอไปยังสถาบันระหว่างประเทศที่กระจายการฝึกทักษะทรัพยากรบุคคลแก่เวียดนาม และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศอื่น
 
จากการที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย เนื่องจากมีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ จึงไม่ได้เป็นทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชน แต่มีสถานะเทียบเท่ากับสถาบันอิสระระหว่างประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดประเด็นเกี่ยวกับการไม่รับรองในระบบราชการไทยขึ้นจากการที่ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน แต่ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมา ซึ่ง[[สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน]] (สำนักงาน ก.พ.) ได้ให้การรับรองคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียจัดอยู่ในการรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ<ref>[http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/interpdf/ait.pdf การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจาก Asian Institute of Technology] สำนักงาน ก.พ.</ref>
 
== ทำเนียบอธิการบดี ==
 
== การศึกษา ==
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ในระดับ[[ปริญญาโท]]ขึ้นไปและ[[ปริญญาเอก]]<ref>[https://www.ait.ac.th/admissions/eligibility/ Eligibility] Asian Institute of Technology</ref> โดยทุกหลักสูตรของสถาบันจะใช้[[ภาษาอังกฤษ]]ทั้งหมด เนื่องจากเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายประเทศ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันส่วนใหญ่มาจากเป็นชาวต่างประเทศ ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ<ref>[https://www.ait.ac.th/education/academics/ Academics] Asian Institute of Technology</ref> มีการจำแนกสำนักวิชาออกเป็น 3 สำนัก ได้แก่ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา และสำนักวิชาการจัดการ<ref>[https://www.ait.ac.th/education/schools/ Schools] Asian Institute of Technology</ref>
 
=== สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ===
 
== ชีวิตนักศึกษา ==
ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจากรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 พบว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียมีนักศึกษาเข้าใหม่มาจากประเทศต่างๆในทุกปี สามารถแบ่งออกเป็น[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] ร้อยละ 60 [[เอเชียใต้]]และ[[เอเชียตะวันตก]] ร้อยละ 27 [[เอเชียตะวันออก]]และ[[เอเชียกลาง]] ร้อยละ 7 [[ทวีปยุโรป]] ร้อยละ 4 และ[[ทวีปแอฟริกา]] ร้อยละ 2 รวมมีนักศึกษารวมทุกระดับจำนวน 2,192 คน ที่มาจาก 49 ประเทศทั่วโลก เป็นนักศึกษาไทยเพียงร้อยละ 30 ส่วนเพศของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 65 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 35<ref>[https://d2oc0ihd6a5bt.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2404/2017/07/annualreport2016-ilovepdf-compressed.pdf Annual Report 2016]</ref>
 
นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จึงได้รับทุนการศึกษาที่สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน เช่น ทุนรัฐบาลไทย ทุนญี่ปุ่น ฯลฯ ร้อยละ 46 และมีเพียงนักศึกษาร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนบางส่วน<ref>[https://blog.eduzones.com/magazine/177165 ทุนเยอะ!เอไอทีเปิดบ้านโชว์หลักสูตร-แจงข้อมูลทุน]</ref><ref>[https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ Scholarships]</ref> โดยอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนคือการที่สถาบันกำหนดค่าเล่าเรียนไว้ค่อนข้างสูง
 
== อันดับและมาตรฐานมหาวิทยาลัย ==
=== การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ===
[[สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]] (สกว.) ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียได้รับการประเมินให้เป็นสถาบันที่มีจำนวนหน่วยงานได้รับการประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" (TRF Index 5.0) มากที่สุดในสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสาขาที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ<ref>[https://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9274%3A2016-03-01-11-26-07&catid=44%3A2013-11-25-06-49-47&Itemid=369&option=com_content&view=article&id=9274%3A2016-03-01-11-26-07&catid=44%3A2013-11-25-06-49-47&Itemid=369 สกว.ประกาศผลประเมินคุณภาพผลงานวิชาการ] สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย</ref>
 
=== การจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ===
การจัดอันดับโดยเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม โดยเดือนกรกฎาคม [[พ.ศ. 2553]] สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชีย อยู่ในอันดับที่ 1,104 ของโลก อันดับที่ 35 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย<ref>[http://www.webometrics.info/top100_continent.asp?cont=SE_Asia Ranking Web of World Universities]Top South East Asia</ref>
 
=== การจัดอันดับโดย U-Multirank ===
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียได้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติยอดเยี่ยมของโลกจาก U-Multirank 2015 International Ranking ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นความเป็นนานาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติเพียงแห่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดระดับในระดับ A ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ การมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ และความเกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค<ref>[http://www.thaipost.net/home/?q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C สถาบัน"เอไอที" ยอดเยี่ยมโลก ฐานะ"ม.อินเตอร์"] ไทยโพสต์</ref>
 
นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียยังได้รับการให้คะแนนระดับ A ถึง 11 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด ซึ่ง U-Multirank ให้การยกย่องว่าเป็นสถาบันที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพดีและมีความกว้างขวาง โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 15 ของทวีปเอเชีย ในการวัดระดับในภาพรวม<ref>[https://www.thairath.co.th/content/493070 "เอไอที" ติดอันดับโลกเร่งเสริมจุดแข็ง] ไทยรัฐออนไลน์</ref><ref>[http://newsinfo.inquirer.net/686622/ait-ranked-top-international-university-in-the-world#ixzz5C5HEJlIz AIT ranked ‘top international university’ in the world] Inquirer</ref>
 
== การเดินทาง ==
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางมายังสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชียได้หลายเส้นทาง เช่นเดียวกับ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ศูนย์รังสิต ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยสามารถเดินทางได้ทั้งทาง[[รถยนต์]]โดยผ่าน[[ถนนพหลโยธิน]] หรือ [[ทางพิเศษอุดรรัถยา]] และ [[ถนนกาญจนาภิเษก]] โดยผ่าน[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214|ถนนเชียงราก/ถนนคลองหลวง]] [[รถเมล์]] สาย 29 39 และ 510 รถตู้โดยสารร่วม ขสมก. สาย ต.85 จาก [[อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ]] และ สาย ต.118 จาก [[สถานีหมอชิต|รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต]]/[[สถานีสวนจตุจักร|รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสวนจตุจักร]] รถตู้โดยสารปรับอากาศท่าพระจันทร์–ศูนย์รังสิต และรถตู้โดยสารปรับอากาศจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมทั้งสามารถเดินทางโดย[[รถไฟ]] มาลงที่สถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อีกทางหนึ่ง สำหรับสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขัน[[เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13]] โดยตั้งอยู่หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปัจจุบันมีขบวนรถชานเมืองและธรรมดา หยุดรับส่งผู้โดยสาร 11 ขบวนต่อวัน
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถาบัน ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.ait.ac.th/ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียเอเชีย]
* [http://www.aitthai.or.th/ สมาคมนักเรียนเก่าเอไอที (ประเทศไทย)]
 
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี|อเชีย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ]]
[[หมวดหมู่:เครือข่ายการศึกษาและการวิจัยแห่งลุ่มแม่น้ำโขง|สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย]]
[[หมวดหมู่:องค์การระหว่างประเทศ]]
6,414

การแก้ไข