ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

KungDekZa ย้ายหน้า พูดคุย:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ไปยัง พูดคุย:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: อ้างอิงตามเอกสารกฎบัตรเอไอทีของรัฐบาล http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/75997
(KungDekZa ย้ายหน้า พูดคุย:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ไปยัง พูดคุย:สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทับหน้าเปลี่ยนทาง: อ้างอิงตามเอกสารกฎบัตรเอไอทีของรัฐบาล http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/75997)
 
6,398

การแก้ไข