ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดคั้ญฮหว่า"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7328546 โดย Potaptด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
จังหวัดคั้ญฮหว่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็นท้องที่ต่อไปนี้
* [[ญาจาง]] (เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลักของจังหวัด)
* [[กามซัญ]] (เมือง)
* นิญฮหว่า (เมือง)
* อำเภอกามเลิม
7,768

การแก้ไข