ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุ้งก้ามกราม"

ย้อนการแก้ไขที่ 8011194 สร้างโดย 27.55.64.105 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8011194 สร้างโดย 27.55.64.105 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
กุ้งก้ามกรามมีชื่อเรียกที่ต่างออกไปมากมาย เช่น "กุ้งแม่น้ำ", "กุ้งหลวง" ขณะที่กุ้งตัวเมียที่มีขนาดลำตัวเล็กกว่า เรียก "กุ้งนาง" เป็นต้น<ref>[http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-1-search.asp นิยามคำว่า "ก้ามกราม" ตาม[[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]]]</ref><ref>[http://www.thailandshrimp.com/data/agriculture_giant_p0.htm การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม]</ref>
 
กุ้งก้ามกราม ยังเป็น[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|สัตว์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]อีกด้วย
 
== ดูเพิ่ม ==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{wikispecies-inline|Macrobrachium rosenbergii}}
 
* สิทธิ กุหลาบทอง และสาวิกา กัลปพฤกษ์. 2554. บทความปริทัศน์: ชีววิทยาของกุ้งและปูน้ำจืดในแม่น้ำเจ้าพระยา
จังหวัดนนทบุรี. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 4(1): 942-951.
 
{{wikispecies-inline|Macrobrachium rosenbergii}}
[[หมวดหมู่:ปศุสัตว์]]
[[หมวดหมู่:วงศ์ Palaemonidae]]
ผู้ใช้นิรนาม