ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หวัง หมินฉวน"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น วัง หมิงฉวน
(เปลี่ยนทางไปที่ วาง หมิงฉวน)
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น วัง หมิงฉวน)
ป้ายระบุ: เปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทาง
#redirectเปลี่ยนทาง [[วางวัง หมิงฉวน]]
155,800

การแก้ไข