ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหนาแน่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[หน่วยเอสไอ]]ของความหนาแน่นคือ [[กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร]] ('''[[กิโลกรัม|kg]]/[[ลูกบาศก์เมตร|m<sup>3</sup>]]''')
 
''ความหนาแน่นเฉลี่ยหนาแน่ฉลี่ย'' (average density) หาได้จากผลหารระหว่างมวลรวมกับปริมาตรรวม ดังสมการ
: <math>\rho = \frac{m}{V}</math>
 
ผู้ใช้นิรนาม