ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาราวาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
'''คาราวาน''' อาจหมายถึง
* [[ขบวนคาราวาน]] กลุ่มพาหนะขนส่งสินค้าซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันระหว่างเดินทาง
* [[คาราวาน (วงดนตรี)]] วงดนตรีเพื่อชีวิตรุ่นแรกๆ ของประเทศไทย
 
ผู้ใช้นิรนาม