ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รุกขมรดก"

เพิ่มขึ้น 54 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
[[ไฟล์:Newtons Apfelbaumapple tree at Woolsthorpe Manor.jpg|thumb|ต้น[[แอปเปิ้ล]]เก่าแก่ในบ้านเกิดของ[[ไอแซคนิวตันก นิวตัน]] ถูกประกาศให้เป็นหนึ่งใน 50 รุกขมรดกสำคัญของอังกฤษ เนื่องในวาระกาญจนาภิเษกของ[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร]] ในปี พ.ศ. 2545]]
 
'''รุกขมรดก''' เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใครซึ่งไม่สามารถถูกแทนที่ได้ เกณฑ์พื้นฐานสำหรับการกำหนดต้นไม้มรดกที่มีคุณค่าคือ อายุ ความหายาก และขนาด รวมถึง[[สุนทรียศาสตร์]] [[พฤกษศาสตร์]] [[นิเวศวิทยา]] และคุณค่าทาง[[ประวัติศาสตร์]]<ref name="Coates2006">{{cite book|last=Coates|first=Peter A.|title=American Perceptions of Immigrant And Invasive Species: Strangers on the Land|url=https://books.google.com/books?id=ERBcQ3XZVOUC&pg=PA140|accessdate=30 June 2012|year=2006|publisher=University of California Press|isbn=978-0-520-24930-1|pages=140–}}</ref> ในบางประเทศมีการตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองต้นไม้ที่เป็นมรดกของชาติ เช่น สิงคโปร์ <ref name="WatertonWatson2010">{{cite book|last1=Waterton|first1=Emma|last2=Watson|first2=Steve|title=Culture, Heritage and Representation: Perspectives on Visuality and the Past|url=https://books.google.com/books?id=hfw3uJMT43EC&pg=PA152|accessdate=30 June 2012|date=31 May 2010|publisher=Ashgate Publishing, Ltd.|isbn=978-0-7546-7598-3|pages=152–}}</ref> สหรัฐอเมริกา<ref name="Barnes2004">{{cite book|last=Barnes|first=Christine|title=Only in Oregon: Natural and Manmade Landmarks and Oddities|url=https://books.google.com/books?id=uPmlju-T3moC&pg=PA10|accessdate=30 June 2012|date=30 May 2004|publisher=Farcountry Press|isbn=978-1-56037-292-9|pages=10–}}</ref>
ใน[[ศาสนาพุทธ]]มีแนวคิดในเรื่องการให้คุณค่ากับต้นไม้มรดกมาช้านาน เช่น ความเชื่อในเรื่องรุกขเจดีย์ หรือการดูแล[[พระศรีมหาโพธิ์]] ในฐานะเจดีย์หรือสิ่งแทน[[พระพุทธเจ้า|พระศาสดา]]เพื่อการสักการะ<ref>ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.[http://kids-d.org:8080/dspace/bitstream/123456789/HASH01fe6c5fffd0bf8465d20807/1/doc.pdf ''ตำนานพุทธเจดีย์'']. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ไทยพิทยา. ๒๔๙๐</ref>
 
สำหรับใน[[ประเทศไทย]]มีการกำหนดคุณค่าให้กับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญอย่างเป็นทางการโดยรัฐ ในปี พ.ศ. 2560 โดย[[กระทรวงวัฒนธรรม]] ร่วมกับ[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] มีการคัดเลือกต้นไม้ในประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ อายุประมาณหนึ่งร้อยปีขึ้นไป หรือต้นไม้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นต้นไม้สำคัญของชาติในวาระสำคัญต่าง ๆ ของชาติประเทศ<ref>กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. (2560). ″รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ISBN 978-616-543-450-7</ref>
 
== อ้างอิง ==
14,300

การแก้ไข