ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตัดศีรษะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(+{{ปรับภาษา|เพราะใช้โปรแกรมแปลมา}})
{{ปรับภาษา|เพราะใช้โปรแกรมแปลมา}}
{{Infobox medical condition (new)
|name=การตัดศีรษะ
|synonyms=
|image=Decapitación de San Pablo - Simonet - 1887.jpg
|caption=''การตัดศีรษะ[[นักบุญเปาโล]]'' ภาพวาดโดย [[Enrique Simonet]] ใน ค.ศ. 1887 ณ โบสถ์มาลากา
|pronounce=
|field=
|symptoms=
|complications=
|onset=
|duration=
|types=
|causes=
|risks=
|diagnosis=
|differential=
|prevention=
|treatment=
|medication=
|prognosis=
|frequency=
|deaths=
}}
 
'''การตัดศีรษะ''' คือการแยกศีรษะออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์ ความเสียหายดังกล่าวเป็นอันตรายถึงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ส่วนใหญ่ เนื่องจากมันทำให้สูญเสียอวัยวะอื่นๆอื่น ๆ ทั้งหมดของ[[ระบบประสาทอิสระ|ระบบประสาทอัตโนมัติ]]ที่มีความจำเป็นสำหรับร่างกาย ในขณะที่สมองจะปราศจากเลือดออกซิเจนและความดันโลหิต
{{Infobox medical condition (new)|name=การตัดศีรษะ|synonyms=|image=Decapitación de San Pablo - Simonet - 1887.jpg|caption=''การตัดศีรษะ[[นักบุญเปาโล]]''. ภาพวาดโดย [[Enrique Simonet]] ในค.ศ. 1887, โบสถ์มาลากา|pronounce=|field=|symptoms=|complications=|onset=|duration=|types=|causes=|risks=|diagnosis=|differential=|prevention=|treatment=|medication=|prognosis=|frequency=|deaths=}}
 
คำว่า การตัดศีรษะ หมายถึงการกระทำด้วยการตัดศีรษะบุคคลโดยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือ[[โทษประหารชีวิต|การประหารชีวิต]] ซึ่งอาจทำได้ด้วยขวาน ดาบ มีด หรือวิธีระบบกลไก เช่น [[กิโยตีน]] ผู้ประหารชีวิตที่ทำหน้าที่ประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะได้ถูกเรียกว่า [[เพชฌฆาต]]<ref>{{cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/headsman|title=Definition of HEADSMAN|publisher=|accessdate=25 February 2017}}</ref> การตัดศีรษะโดยอุบัติเหตุอาจเป็นผลมาจากแรงระเบิด<ref>{{cite news|title=Blows Head Off with Dynamite? |url=https://www.newspapers.com/clip/1084009/decapitation_by_dynamite/|newspaper=The Rhinelander Daily News|date=2 April 1937|page=7|via = [[Newspapers.com]]|accessdate = 29 September 2014 }} {{Open access}}</ref> รถยนต์ หรืออุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม{{Refn|See {{section link|Isadora Duncan|Death}}.|name=isadoraduncan|group=note}} การดำเนินประหารชีวิตที่ไม่เหมาะสมโดย[[การแขวนคอ]]หรือการได้รับบาดเจ็บอื่นๆอื่น ๆ อย่างรุนแรง การฆ่าตัวตายด้วยการตัดศีรษะเป็นเรื่องยาก แต่ยังไม่ทราบแน่ชัด<ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/tyne/2974083.stm|title=Guillotine death was suicide|date=24 April 2003|work=BBC News|accessdate=26 September 2008}}</ref> กฏหมายของประเทศ[[ประเทศซาอุดีอาระเบีย|ซาอุดีอาระเบีย]] [[ประเทศเยเมน|เยเมน]] และ[[ประเทศกาตาร์|กาตาร์]]ได้อนุญาตให้มีการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะได้ แต่ในทางปฏิบัติ ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศเดียวที่ยังคงมีการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะต่อผู้กระทำความผิดเรื่อยมาเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรม<ref name="saudibehead">{{cite web|url= https://www.questia.com/library/1G1-177028385/sword-of-justice-beheadings-rise-in-saudi-arabia|title= Sword of Justice? Beheadings Rise in Saudi Arabia|publisher= Harvard International Review|author=Weinberg, Jon | date= Winter 2008}}</ref>
'''การตัดศีรษะ''' คือการแยกศีรษะออกจากร่างกายอย่างสมบูรณ์ ความเสียหายดังกล่าวเป็นอันตรายถึงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ส่วนใหญ่ เนื่องจากมันทำให้สูญเสียอวัยวะอื่นๆทั้งหมดของ[[ระบบประสาทอิสระ|ระบบประสาทอัตโนมัติ]]ที่มีความจำเป็นสำหรับร่างกาย ในขณะที่สมองจะปราศจากเลือดออกซิเจนและความดันโลหิต
 
น้อยครั้ง, การตัดศีรษะยังหมายถึงการถอดศีรษะออกจากร่างกายเมื่อเสียชีวิตแล้ว นี้อาจจะเป็นการกระทำเพื่อนำศีรษะไปเป็นรางวัล เพื่อเป็นการประจานต่อสาธารณะ เพื่อทำให้การตายนั้นยากที่จะชันสูตรได้ เพื่อมีไว้สำหรับการแช่แข็ง (cryonics) หรืออื่นๆอื่น ๆ เหตุผลนั้นลึกลับซับซ้อนมาก<ref>Francis Larson. ''Severed: a history of heads lost and heads found'' Liveright, 2014.</ref><ref>{{cite news|first=Ann |last=Fabian|title=Losing our Heads (review of Larson's "Severed" ''Chronicle of Higher Education'' |date=1 December 2014 |url=http://chronicle.com/article/Book-Review-Losing-Our-Heads/150255/?cid=cr|accessdate=1 December 2014}}</ref>
คำว่า การตัดศีรษะ หมายถึงการกระทำด้วยการตัดศีรษะบุคคลโดยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือ[[โทษประหารชีวิต|การประหารชีวิต]] ซึ่งอาจทำได้ด้วยขวาน ดาบ มีด หรือวิธีระบบกลไก เช่น [[กิโยตีน]] ผู้ประหารชีวิตที่ทำหน้าที่ประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะได้ถูกเรียกว่า [[เพชฌฆาต]]<ref>{{cite web|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/headsman|title=Definition of HEADSMAN|publisher=|accessdate=25 February 2017}}</ref> การตัดศีรษะโดยอุบัติเหตุอาจเป็นผลมาจากแรงระเบิด<ref>{{cite news|title=Blows Head Off with Dynamite? |url=https://www.newspapers.com/clip/1084009/decapitation_by_dynamite/|newspaper=The Rhinelander Daily News|date=2 April 1937|page=7|via = [[Newspapers.com]]|accessdate = 29 September 2014 }} {{Open access}}</ref> รถยนต์ หรืออุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม{{Refn|See {{section link|Isadora Duncan|Death}}.|name=isadoraduncan|group=note}} การดำเนินประหารชีวิตที่ไม่เหมาะสมโดย[[การแขวนคอ]]หรือการได้รับบาดเจ็บอื่นๆอย่างรุนแรง การฆ่าตัวตายด้วยการตัดศีรษะเป็นเรื่องยาก แต่ยังไม่ทราบแน่ชัด<ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/tyne/2974083.stm|title=Guillotine death was suicide|date=24 April 2003|work=BBC News|accessdate=26 September 2008}}</ref> กฏหมายของประเทศ[[ประเทศซาอุดีอาระเบีย|ซาอุดีอาระเบีย]] [[ประเทศเยเมน|เยเมน]] และ[[ประเทศกาตาร์|กาตาร์]]ได้อนุญาตให้มีการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะได้ แต่ในทางปฏิบัติ ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศเดียวที่ยังคงมีการประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะต่อผู้กระทำความผิดเรื่อยมาเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรม<ref name="saudibehead">{{cite web|url= https://www.questia.com/library/1G1-177028385/sword-of-justice-beheadings-rise-in-saudi-arabia|title= Sword of Justice? Beheadings Rise in Saudi Arabia|publisher= Harvard International Review|author=Weinberg, Jon | date= Winter 2008}}</ref>
 
== หมายเหตุ ==
น้อยครั้ง, การตัดศีรษะยังหมายถึงการถอดศีรษะออกจากร่างกายเมื่อเสียชีวิตแล้ว นี้อาจจะเป็นการกระทำเพื่อนำศีรษะไปเป็นรางวัล เพื่อเป็นการประจานต่อสาธารณะ เพื่อทำให้การตายนั้นยากที่จะชันสูตรได้ เพื่อมีไว้สำหรับการแช่แข็ง(cryonics) หรืออื่นๆ เหตุผลนั้นลึกลับซับซ้อนมาก<ref>Francis Larson. ''Severed: a history of heads lost and heads found'' Liveright, 2014.</ref><ref>{{cite news|first=Ann |last=Fabian|title=Losing our Heads (review of Larson's "Severed" ''Chronicle of Higher Education'' |date=1 December 2014 |url=http://chronicle.com/article/Book-Review-Losing-Our-Heads/150255/?cid=cr|accessdate=1 December 2014}}</ref>
{{รายการอ้างอิง|group=note}}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
[[หมวดหมู่:การประหารชีวิต]]