ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรีนเวฟ"

เพิ่มขึ้น 464 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* 05.00 - 08.00 น. DJ.ดร.อั๋น - [[ภูวนาท คุนผลิน]]
* 08.00 - 10.00 น.
***วันจันทร์ และ วันอังคาร DJ.เอกกี้ - [[เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์]]
***วันพุธ ถึง วันศุกร์ DJ.ตฤณโก - [[โกเมน เรืองกิจรัตนกุล|ตฤณ เรืองกิจรัตนกุล]]
* 10.00 - 13.00 น. DJ.เป้ - [[วิศวะ กิจตันขจร]]
* 13.00 - 15.00 น. DJ.ป๊อบ - [[กิตติพงศ์ ตันติชินานนท์]]
* 15.00 - 19.00 น. DJ.อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
**วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี DJ.อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
* 19.00 - 22.00 น. DJ.เฟี๊ยต - [[ธัชนนท์ จารุพัชนี]] (เฉพาะวันอังคาร ถึงวันศุกร์) แต่ในวันจันทร์จัดรายการในช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.
* 22.00 - 24.00 น.*วันศุกร์ DJ.ปอ - [[นันทชัย เตชะศรีวิเชียร]]
**20.00 - 22.00 น. รายการ Monday มันดี เอกกี้อ้อม = DJ.เอกกี้ - [[เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์]] , DJ.อ้อม - [[สุนิสา สุขบุญสังข์]] (เฉพาะวันจันทร์)
* 19.00 - 22.00 น.
* 22.00 - 24.00 น. DJ.ปอ - [[นันทชัย เตชะศรีวิเชียร]]
**วันจันทร์
***19.00 - 20.00 DJ.เฟี๊ยต - [[ธัชนนท์ จารุพัชนี]]
***20.00 - 22.00 น. รายการ Monday มันดี เอกกี้อ้อม = DJ.เอกกี้ - [[เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์]] , DJ.อ้อม - [[สุนิสา สุขบุญสังข์]] (เฉพาะวันจันทร์)
**วันอังคาร ถึง วันศุกร์
***19.00 - 22.00 DJ.เฟี๊ยต - [[ธัชนนท์ จารุพัชนี]]
* 22.00 - 24.00 น.
**วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี DJ.ปอ - [[นันทชัย เตชะศรีวิเชียร]]
**วันศุกร์ "Club Friday" DJ.พี่ฉอด - [[สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา]] และ DJ.พี่อ้อย - [[นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล]]
 
วันศุกร์
285

การแก้ไข