ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่อง 7 เอชดี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ปี พ.ศ. 2510 - 2523 เปิดเวลา 11.00 น. เริ่มมิวสิควีดีโอ และ เริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2534 เปิดเวลา 08.00 น. เริ่มเคารพธงชาติ และ เปิดเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] และ เสียงแตรเพลงประจำสถานี (ชื่อเพลง:เพลง Mechanised Infantry March) ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 เปิดเวลา 06.30 น. เริ่มด้วยเสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อต้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก ข่าวภาคเช้า
* ปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543 เปิดเวลา 05.30 น. เริ่มด้วยเสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก ข่าวภาคเช้า
* ปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2553 เปิดเวลา 04.35 น. เริ่มด้วยรายการแนะนำสินค้า เสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก ข่าวภาคเช้า
* ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 ในช่วงการออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลา 05.00 น. หลังรายการแนะนำสินค้าจบ เปิดสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก เช้าข่าวเจ็ดสี
* ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 เมื่อถึงเวลา 05.00 น. หลังรายการแนะนำสินค้าจบ เปิดเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] และ เสืยงแตรเพลงประจำสถานื ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก เช้าข่าวเจ็ดสี
* ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559 เมื่อถึงเวลา 04.35 น. เปิดเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] และ เสืยงแตรเพลงประจำสถานื ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก สุดยอดสารคดี
* ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560 เมื่อถึงเวลา 05.00 น. เปิดเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] และ เสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก เช้าข่าวเจ็ดสี
* ปี พ.ศ. 2560 เมื่อถึงเวลา 05.00 น. โดยประมาณ เริ่มด้วยเสียงแตรเพลงประจำสถานี ต่อด้วยเพลง[[มาร์ชกองทัพบก]] และ เพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก เช้าข่าวเจ็ดสี
* ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน เมื่อถึงเวลา 05.00 น. โดยประมาณ เริ่มด้วยเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
* ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน เมื่อถึงเวลา 04.30 น. โดยประมาณ เริ่มด้วยเพลง[[สรรเสริญพระบารมี]] แจ้งรายการประจำวัน และเริ่มรายการแรก
 
=== ปิดสถานี ===
220

การแก้ไข