ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox royalty
|name = สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์
|title = ยังดี เปอร์ตวน อากง <br> สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์
|succession = [[ยังดี เปอร์ตวน อากง|ยังดี เปอร์ตวน อากง]] ลำดับที่ 2
|image = Img agung2 2.gif
37,741

การแก้ไข