ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอเชียนคัพ"

เพิ่มขึ้น 1,737 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:9085%;"
|-valign="bottom"
! width=150|ทีมชาติ
! {{flagicon|Hong Kong|1910}}<br />[[เอเชียนคัพ 1956|1956]]
! {{flagicon|South Korea}}<br />[[เอเชียนคัพ 1960|1960]]
! {{flagicon|Israel}}<br />[[เอเชียนคัพ 1964|1964]]
! {{flagicon|Iran|1964}}<br />[[เอเชียนคัพ 1968|1968]]
! {{flagicon|Thailand}}<br />[[เอเชียนคัพ 1972|1972]]
! {{flagicon|Iran|1964}}<br />[[เอเชียนคัพ 1976|1976]]
! {{flagicon|Kuwait}}<br />[[เอเชียนคัพ 1980|1980]]
! {{flagicon|Singapore}}<br />[[เอเชียนคัพ 1984|1984]]
! {{flagicon|Qatar}}<br />[[เอเชียนคัพ 1988|1988]]
! {{flagicon|Japan}}<br />[[เอเชียนคัพ 1992|1992]]
! {{flagicon|UAE}}<br />[[เอเชียนคัพ 1996|1996]]
! {{flagicon|Lebanon}}<br />[[เอเชียนคัพ 2000|2000]]
! {{flagicon|China}}<br />[[เอเชียนคัพ 2004|2004]]
! {{flagicon|Indonesia}}<br />{{flagicon|Malaysia}}<br />{{flagicon|Thailand}}<br />{{flagicon|Vietnam}}<br />[[เอเชียนคัพ 2007|2007]]
! {{flagicon|Qatar}}<br />[[เอเชียนคัพ 2011|2011]]
! {{flagicon|Australia}}<br />[[เอเชียนคัพ 2015|2015]] !! ปี
|-
!ทีม
| align=left|{{fb|Australia}}
! {{flagicon|Hong Kong|1910}}<br />[[1956 AFC Asian Cup|1956]]<br>(4)
| colspan=13 bgcolor="#efefef"|
! {{flagicon|South Korea|1949}}<br />[[1960 AFC Asian Cup|1960]]<br>(4)
| QF
! {{flagicon|Israel}}<br />[[1964 AFC Asian Cup|1964]]<br>(4)
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
! {{flagicon|Iran|1964}}<br />[[1968 AFC Asian Cup|1968]]<br>(5)
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st'''
! {{flagicon|Thailand}}<br />[[1972 AFC Asian Cup|1972]]<br>(6)
! 3
! {{flagicon|Iran|1964}}<br />[[1976 AFC Asian Cup|1976]]<br>(6)
! {{flagicon|Kuwait}}<br />[[1980 AFC Asian Cup|1980]]<br>(10)
! {{flagicon|Singapore}}<br />[[1984 AFC Asian Cup|1984]]<br>(10)
! {{flagicon|Qatar}}<br />[[1988 AFC Asian Cup|1988]]<br>(10)
! {{flagicon|Japan}}<br />[[1992 AFC Asian Cup|1992]]<br>(8)
! {{flagicon|UAE}}<br />[[1996 AFC Asian Cup|1996]]<br>(12)
! {{flagicon|Lebanon}}<br />[[2000 AFC Asian Cup|2000]]<br>(12)
! {{flagicon|China}}<br />[[2004 AFC Asian Cup|2004]]<br>(16)
! {{flagicon|Indonesia}}<br />{{flagicon|Malaysia}}<br />{{flagicon|Thailand}}<br />{{flagicon|Vietnam}}<br />[[2007 AFC Asian Cup|2007]]<br>(16)
! {{flagicon|Qatar}}<br />[[2011 AFC Asian Cup|2011]]<br>(16)
! {{flagicon|Australia}}<br />[[2015 AFC Asian Cup|2015]]<br>(16)
! {{flagicon|UAE}}<br />[[2019 AFC Asian Cup|2019]]<br>(24)
!ปี
|-
| colspan=19|'''[[West Asian Football Federation|West Asian]] Members'''
| align=left|{{fb|Bahrain}}
| colspan=4 bgcolor="#efefef"|
|
|
|
|
| GS
|
|
|
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| GS
| GS
| GS
! 5
|-
| align=left|{{fb|BangladeshBHR}}
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || • || × || •• || × || GS || • || × || • || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || GS || GS|| GS || ''q''
| colspan=6 bgcolor="#efefef"|
|! GS6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
|-
| align=left|{{fb|CambodiaIRQ}}
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || GS || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || × || × || × || × || QF || QF || QF || bgcolor=Gold| '''1st''' || QF || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || ''q''
|
|! 9
|
|
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
|-
| align=left|{{fb|ChinaJOR}}
| colspan=54 bgcolor="#efefef"| || • || × || × || • || • || × || • || • || QF || • || QF || GS || ''q''
! 4
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| GS
| bgcolor=Silver| '''2nd'''
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| QF
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Silver| '''2nd'''
| GS
| GS
| QF
! 11
|-
| align=left|{{fb|Chinese TaipeiKUW}}
| colspan=3 bgcolor=#efefef| || × || GS || bgcolor=Silver| '''2nd''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || GS || • || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || QF || GS || • || GS || GS || ×
|
! 10
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| -
| align=left|{{fb|LIB}}
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| colspan=4 bgcolor=#efefef| || • || × || • || × || × || × || • || style="border: 3px solid red"|GS || • || × || • || • || ''q''
|
| colspan=4 bgcolor="#efefef"|
|
|
|
|
|
|
|
! 2
|-
| align=left|{{fb|Hong KongOMA}}
| colspan=7 bgcolor=#efefef| || • || × || • || • || • || GS || GS || • || GS || ''q''
| style="border: 3px solid red" bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
|! 4
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| 5th
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 3
|-
| align=left|{{fb|IndiaPLE}}
| colspan=11 bgcolor="#efefef"| || • || • || • || • || GS || ''q''
|! 2
| bgcolor=Silver| '''2nd'''
|
|
|
|
| GS
|
|
|
|
|
|
| GS
|
! 3
|-
| align=left|{{fb|IndonesiaQAT}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || • || GS || GS || style="border: 3px solid red"|GS || GS || • || QF || GS || GS || style="border: 3px solid red"|QF || GS || ''q''
| colspan=3 bgcolor="#efefef"|
|! 10
|
|
|
|
|
|
| GS
| GS
| GS
|style="border: 3px solid red"| GS
|
|
! 4
|-
| align=left|{{fb|IranKSA}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || •• || × || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Silver| '''2nd''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || GS || ''q''
| bgcolor="#efefef"|
|! 10
|
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st'''
| bgcolor=Gold| '''1st'''
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st'''
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| GS
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| QF
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| QF
| QF
| QF
! 13
|-
| align=left|{{fb|IraqSYR}}
| colspan=4 bgcolor="#efefef"| || • || × || GS || GS || GS || • || GS || • || • || • || GS || • || ''q''
|! GS6
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
|
|
|
|
| QF
| QF
| QF
| bgcolor=Gold| '''1st'''
| QF
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
! 8
|-
| align=left|{{fb|IsraelUAE}}
| colspan=6 bgcolor=#efefef| || GS || GS || GS || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Silver| '''2nd''' || • || GS || GS || GS || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || style="border: 3px solid red"|''q''
| bgcolor=Silver| '''2nd'''
! 10
| bgcolor=Silver| '''2nd'''
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st'''
| bgcolor=#cc9966| '''3rd'''
| colspan=12 bgcolor="#efefef"|
! 4
|-
| align=left|{{fb|JapanYEM}}
| colspan=37 bgcolor="#efefef"| || • || • || × || • || • || • || • || • || • || ''q''
|! 1
|
|
|
|
| GS
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st'''
| QF
| bgcolor=Gold| '''1st'''
| bgcolor=Gold| '''1st'''
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| bgcolor=Gold| '''1st'''
| QF
! 8
|-
| colspan=19|'''[[Central Asian Football Association|Central Asian]] Members'''
| align=left|{{fb|Jordan}}
| colspan=4 bgcolor="#efefef"|
|
|
|
|
|
|
|
|
| QF
|
| QF
| GS
! 3
|-
| align=left|{{fb|KuwaitIRN}}
| × || • || × || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || GS || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || QF || QF || ''q''
| colspan=4 bgcolor="#efefef"|
|! GS14
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
|style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold|'''1st'''
| bgcolor=#cc9966|'''3rd'''
| GS
|
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| QF
| GS
|
| GS
| GS
! 10
|-
| align=left|{{fb|LebanonKGZ}}
| colspan=49| ''{{small|Part of the USSR}}'' || bgcolor="#efefef"| || • || • || • || × || • || • || ''q''
|
|
|
|
|
|
|
| style="border: 3px solid red"|GS
|
|
|
|
! 1
|-
| align=left|{{fb|MalaysiaTKM}}
| colspan=9| ''{{small|Part of the USSR}}'' || bgcolor=#efefef| || • || • || GS || • || • || • || ''q''
|
|! 2
| -
| align=left|{{fb|UZB}}
|
| colspan=9| ''{{small|Part of the USSR}}'' || bgcolor=#efefef| || GS || GS || QF || QF || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || QF || ''q''
|
! 7
| GS
|-
| GS
| colspan=19|'''[[South Asian Football Federation|South Asian]] Members'''
|
|
|
|
|
|
| style="border: 3px solid red"|GS
|
|
! 3
|-
| align=left|{{fb|MyanmarBAN}}
| colspan=4| ''{{small|Part of Pakistan}}'' || bgcolor=#efefef| || × || GS || • || • || • || × || • || • || • || • || • || •
| colspan=3 bgcolor="#efefef"|
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
|-
| align=left|{{fb|North KoreaIND}}
| × || • || bgcolor=Silver| '''2nd''' || × || • || • || • || GS || • || • || • || • || • || • || GS || • || ''q''
| colspan=5 bgcolor="#efefef"|
|
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
|
|
| GS
|
|
|
|
| GS
| GS
! 4
|-
| colspan=19|'''[[East Asian Football Federation|East Asian]] Members'''
| align=left|{{fb|Oman}}
| colspan=7 bgcolor="#efefef"|
|
|
|
|
|
| GS
| GS
|
| GS
! 3
|-
| align=left|{{fb|PalestineCHN}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || GS || bgcolor=Silver| '''2nd''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || GS || QF || ''q''
| colspan=11 bgcolor="#efefef"|
|! 12
|
|
|
| GS
! 1
|-
| align=left|{{fb|QatarTPE}}
| • || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || × || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || × || × || × || × || × || • || • || • || • || • || • || • || •
| colspan=5 bgcolor="#efefef"|
|! 2
| GS
| GS
| style="border: 3px solid red"|GS
| GS
|
| QF
| GS
| GS
| style="border: 3px solid red"|QF
| GS
! 9
|-
| align=left|{{fb|Saudi ArabiaHKG}}
| style="border: 3px solid red" bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || • || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || 5th || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || • || •
| colspan=5 bgcolor="#efefef"|
|! 3
|
| bgcolor=Gold|'''1st'''
| bgcolor=Gold|'''1st'''
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
| bgcolor=Gold|'''1st'''
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
| GS
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
| GS
| GS
!9
|-
| align=left|{{fb|SingaporeJPN}}
| × || × || × || • || × || • || × || × || GS || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || QF || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=Gold| '''1st''' || QF || ''q''
| bgcolor="#efefef"|
|! 9
|
|
|
|
|
| style="border: 3px solid red"|GS
|
|
|
|
|
|
|
|
! 1
|-
| align=left|{{fb|South KoreaPRK}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || •• || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || × || • || GS || × || • || • || × || GS || GS || ''q''
| bgcolor=Gold| '''1st'''
! 5
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st'''
|-
| bgcolor=#cc9966|'''3rd'''
| align=left|{{fb|KOR}}
|
| bgcolor=Gold| '''1st''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || • || bgcolor=Silver| '''2nd''' || • || bgcolor=Silver| '''2nd''' || GS || bgcolor=Silver| '''2nd''' || • || QF || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || QF || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || bgcolor=Silver| '''2nd''' || ''q''
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
|
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
| GS
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
|
| QF
| bgcolor=#cc9966|'''3rd'''
| QF
| bgcolor=#cc9966|'''3rd'''
| bgcolor=#cc9966|'''3rd'''
| bgcolor=Silver|'''2nd'''
! 13
|-
| colspan=19|'''[[ASEAN Football Federation|Southeast Asian]] Members'''
| align=left|{{fb|South Vietnam}}
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
|
|
|
|
| colspan=10 bgcolor="#efefef"|
! 2
|-
| align=left|{{fb|South YemenAUS}}
| colspan=13| ''{{small|[[Oceania Football Confederation|OFC]] Member}}'' || QF || bgcolor=Silver| '''2nd''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || ''q''
| colspan=5 bgcolor="#efefef"|
|! GS4
| -
| align=left|{{fb|CAM}}
|
| • || × || × || • || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || × || × || × || × || × || × || • || × || × || • || • || •
|
| colspan=7 bgcolor="#efefef"|
! 1
|-
| align=left|{{fb|SyriaIDN}}
| × || × || × || • || • || • || • || • || • || • || GS || GS || GS || style="border: 3px solid red" |GS || • || • || ×
| colspan=4 bgcolor="#efefef"|
|! 4
|
| GS
| GS
| GS
|
| GS
|
|
|
| GS
|
! 5
|-
| align=left|{{fb|ThailandMAS}}
| colspan=2| ''{{small|Part of Malaya}}'' || • || • || • || GS || GS || • || • || • || • || • || • || style="border: 3px solid red"|GS || • || • || •
| colspan=3 bgcolor="#efefef"|
|! 3
| style="border: 3px solid red" bgcolor=#cc9966|'''3rd'''
|
|
|
|
| GS
| GS
| GS
| GS
|style="border: 3px solid red"| GS
|
|
! 6
|-
| align=left|{{fb|TurkmenistanMYA}}
| × || × || × || bgcolor=Silver| '''2nd''' || × || × || × || × || × || × || • || • || • || × || • || • || •
| colspan=10 bgcolor="#efefef"|
|
|
| GS
|
|
|
! 1
|-
| align=left|{{fb|United Arab EmiratesPHI}}
| • || • || × || • || × || × || • || • || × || × || • || • || × || × || • || • || ''q''
| colspan=6 bgcolor="#efefef"|
|! GS1
| GS
| GS
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| style="border: 3px solid red" bgcolor=Silver| '''2nd'''
|
| GS
| GS
| GS
| bgcolor=#cc9966|'''3rd'''
! 9
|-
| align=left|{{fb|UzbekistanSIN}}
| × || • || × || • || × || • || • || style="border: 3px solid red"|GS || × || • || • || • || • || • || • || • || •
| colspan=10 bgcolor="#efefef"|
| GS
| GS
| QF
| QF
| bgcolor=#9acdff| '''4th'''
| QF
! 6
|-
|align=left|{{fb|Vietnam}}
| colspan=10 bgcolor="#efefef"|
|
|
|
|style="border: 3px solid red"|QF
|
|
! 1
|-
| align=left|{{fb|THA}}
!Total ||4 ||4 ||4 ||5 ||6 ||6 ||10 ||10 ||10 ||8 ||12 ||12 ||16 ||16 ||16 ||16 ||
| × || × || • || • || style="border: 3px solid red" bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || •• || • || • || • || GS || GS || GS || GS || style="border: 3px solid red" |GS || • || • || ''q''
! 7
|-
| align=left|{{fb|VIE}}
| bgcolor=#9acdff| '''4th''' || bgcolor=#9acdff| '''4th''' || • || • || • || × || × || × || × || × || • || • || • || style="border: 3px solid red" |QF || • || • || ''q''
! 4
|-
| colspan=19|'''Former AFC Members'''
|-
| align=left|{{fb|ISR}}
| bgcolor=Silver| '''2nd''' || bgcolor=Silver| '''2nd''' || style="border: 3px solid red" bgcolor=Gold| '''1st''' || bgcolor=#cc9966| '''3rd''' || •• || colspan=4| ''{{small|Expelled from AFC}}'' || colspan=8| ''{{small|[[UEFA]] Member}}''
! 4
|-
| align=left|{{fb|South Yemen}}
| colspan=5 bgcolor=#efefef| || GS || × || × || • || colspan=8| ''{{small|Part of Yemen}}''
! 1
|-
|}
40,570

การแก้ไข