ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีตุรกี"

|-
! {{Abbr|No.|Number}}
! width=150|Nameนาม<br />{{small|(birth–deathกำเนิด–อสัญกรรม)}}
! Portraitภาพ
! colspan=2|Term of officeสมัย
! พรรค
! Political party
! colspan=2|Electedรับเลือก
|--
! rowspan=4 style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 1
| rowspan=4|[[มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก]]<br />{{small|(1881–[[Death and state funeral of Mustafa Kemal Atatürk|1938]])}} || rowspan=4|[[ไฟล์:Ataturk1930s.jpg|90px]] || 29 October 1923 || 1 November 1927 || rowspan=4|[[Republican People's Party (Turkey)|Republican People's Partyพรรคสาธารณรัฐประชาชน]] || 1 || 1923
|--
| 1 Novemberพฤศจิกายน 1927 || 4 Mayพฤษภาคม 1931 || 2 || 1927
|--
| 4 Mayพฤษภาคม 1931 || 1 Marchมีนาคม 1935 || 3 || 1931
|--
| 1 Marchมีนาคม 1935 || 10 Novemberพฤศจิกายน 1938<ref name="death">Died in office.ถึงแก่อสัญกรรมในตำแหน่ง</ref> || 4 || 1935
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[Abdülhalik Renda]]<br />{{small|(1881–1957)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[ไฟล์:TBMM Başkanı Abdülhalik Renda.jpg|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 10 November 1938 || style="background:#e6e6aa;"| 11 Novemberพฤศจิกายน 1938 || style="background:#e6e6aa;"| [[Republican People's Party (Turkey)|Republican People's Partyพรรคสาธารณรัฐประชาชน]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--
! rowspan=4 style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 2
| rowspan=4|[[อิสเมท อินือร์เนอร์]]<br />{{small|(1884–1973)}} || rowspan=4|[[ไฟล์:Inonu Ismet.jpg|90px]] || 11 Novemberพฤศจิกายน 1938 || 3 Aprilเมษายน 1939 || rowspan=4|[[Republican People's Party (Turkey)|Republican People's Partyพรรคสาธารณรัฐประชาชน]] || 5 || 1938
|--
| 3 Aprilเมษายน 1939 || 8 Marchมีนาคม 1943 || 6 || 1939
|--
| 8 Marchมีนาคม 1943 || 5 Augustสิงหาคม 1946 || 7 || 1943
|--
| 5 Augustสิงหาคม 1946 || 22 Mayพฤษภาคม 1950 || 8 || 1946
|--
! rowspan=3 style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| 3
| rowspan=3|[[Celâl Bayar|เซลาล บายาร์]]<br />{{small|(1883–1986)}} || rowspan=3|[[ไฟล์:Celal Bayar (cropped).jpg|90px]] || 22 Mayพฤษภาคม 1950 || 14 Mayพฤษภาคม 1954 || rowspan=3|[[Democrat Party (Turkey, historical)|Democrat Partyพรรคเดโมแครต]] || 9 || 1950
|--
| 14 Mayพฤษภาคม 1954 || 1 Novemberพฤศจิกายน 1957 || 10 || 1954
|--
| 1 Novemberพฤศจิกายน 1957 || 27 Mayพฤษภาคม 1960<ref>Deposed in the ถูกปลดใน[[1960 Turkish coup d'étatétat|การรัฐประหารตุรกี 1960]].</ref> || 11 || 1957
|--style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}"
| rowspan="2" | '''4''' || {{nowrap|'''National Unity Committee'''}}<br />{{nowrap|{{small|Chairman: General [[Cemal Gürsel]]}}}} ||colspan=1|[[ไฟล์:Cemal Gürsel (1).jpg|90px]]|| colspan="1" |27 May 1960||colspan=1|10 October 1961||colspan=1|[[Turkish Armed Forces|Military]]||colspan=2| —
|--
| [[Cemal Gürsel|ซีมาล กูร์เซล]]<br />{{small|(1895–1966)}} || [[ไฟล์:Cemal Gürsel (1).jpg|90px]] || 10 October 1961 || 2 February 1966<ref>Removed from office due to ill health.</ref> || [[Independent (politician)|Independentอิสระ]] || 12 || 1961
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| —
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| 5
| [[Cevdet Sunay]]<br />{{small|(1899–1982)}} || [[ไฟล์:Cevdet Sunay.png|90px]] || 28 March 1966 || 28 March 1973 || [[Independent (politician)|Independentอิสระ]] || 13 || 1966
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[Tekin Arıburun]]<br />{{small|(1903–1993)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[ไฟล์:No image.png|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 28 March 1973 || style="background:#e6e6aa;"| 6 April 1973 || style="background:#e6e6aa;"| [[Justice Party (Turkey)|Justice Partyพรรคยุติธรรม]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;"| 6
|--
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:white;"| —
| style="background:#e6e6aa;"| [[İhsan Sabri Çağlayangil]]<br />{{small|(1908–1993)}} || style="background:#e6e6aa;"| [[ไฟล์:Ihsan Sabri Caglayangil (1968).jpg|90px]] || style="background:#e6e6aa;" | 6 April 1980 || style="background:#e6e6aa;"| 12 September 1980<ref>Deposed in the [[1980 Turkish coup d'état]].</ref> || style="background:#e6e6aa;"| [[Justice Party (Turkey)|Justice Partyพรรคยุติธรรม]] || style="background:#e6e6aa;"| — || style="background:#e6e6aa;"| —
|--style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}"
| rowspan="2" | '''7''' || {{nowrap|'''[[National Security Council (Turkey)|National Security Council]]'''}}<br />{{nowrap|{{small|Chairman: General [[Kenan Evren]]}}}} ||colspan=1|[[ไฟล์:No image.png|90px]]|| colspan="1" |12 September 1980||colspan=1|9 November 1982||colspan=1|[[Turkish Armed Forces|Militaryกองทัพ]] ||colspan=2| —
|--
| [[Kenan Evren]]<br />{{small|(1917–2015)}} || [[ไฟล์:No image.png|90px]] || 9 November 1982 || 9 November 1989 || [[Independent (politician)|Independent]] || 15 || [[Turkish constitutional referendum, 1982|1982]]
1,175

การแก้ไข