ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถอดเสียงภาษาอังกฤษ"

ฮู้ขี้
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7502716 โดย Pilarbiniด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ฮู้ขี้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ฮู้ขี่
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
 
{{คู่มือ}}
: ''ข้อมูลในหน้านี้อาจมีการดัดแปลงหลายครั้งตามนโยบายวิกิพีเดีย สำหรับการทับศัพท์ตามระบบการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ดูได้ที่[http://www.royin.go.th/dictionary/index.php เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน]''
== หลักการถอดเสียง ==
# เขียนตามเสียงเดิม โดยเขียนเป็นภาษาไทยให้สามารถอ่านได้
ผู้ใช้นิรนาม