ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเมืองลิทัวเนีย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
แก้ชื่อสภา
(อัพเดตข้อมุลและแปลชื่อพรรค)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(แก้ชื่อสภา)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* '''รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ''' นายไลนัส แอนตานัส ลิงเคอวิคาลุส (Mr. Linas Antanas Linkevičius) ตั้งแต่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2012
 
สถาบันทางการเมือง ลิทัวเนียมีประธานาธิบดีเป็นประมุขซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี รัฐสภาใช้ระบบสภาเดียว (Unicamera) เรียกว่า "ไซมาสเซมุส" (Seimas) จำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 141 คน (71 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อีก 70 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน) มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี พรรคการเมืองจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ 4 จากการลงคะแนนเสียงทั่วประเทศ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมในรัฐสภา ยกเว้นพรรคที่มาจากชนกลุ่มน้อย คณะรัฐบาลดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของสมาชิกรัฐสภาเว้นแต่สมาชิกคณะรัฐบาลจะลาออก หรือรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด ประธานสภาเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
 
=== พัฒนาการทางการเมือง ===
9,318

การแก้ไข