ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบัวทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบัวทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรักใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคูรัดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหารทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำโพทั้งตำบล
146,111

การแก้ไข