ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พาราฟิน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ลักษณะ/รูปร่าง แบบแผ่น/แบบเม็ด
* สี ขาว
* ค่าพีเฮชเอช ความเป็นกรด/เบส 5.8-6.3
* ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
* กลิ่น เล็กน้อย
ผู้ใช้นิรนาม