ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางบัวทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[เทศบาลเมืองบางบัวทอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโสนลอยทั้งตำบล ตำบลบางบัวทอง (เฉพาะหมู่ที่ 2 และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3) ตำบลบางรักใหญ่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 6, 7) ตำบลพิมลราช (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1-3) และตำบลบางรักพัฒนา (เฉพาะหมู่ที่ 1 และบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5, 6)
* '''[[เทศบาลเมืองพิมลราช]] ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมลราช (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
*'''[[เทศบาลเมืองบางคูรัด]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคูรัดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางบัวทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางรักใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง)
1,663

การแก้ไข