ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:สถานีรถไฟสายหลักฮาโกดาเตะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ja-stalink|โซเอ็ง}} -
{{ja-stalink|ซัปโปโระ}} -
{{ja-stalink|นะเอะโบะนาเอโบะ}} -
[[สถานีรถไฟชิโรอิชิ (รถไฟฮกไกโด)|ชิโรอิชิ]] -
{{ja-stalink|ชิโระอิชิ}} -
{{ja-stalink|อะสึเบะสึ}} -
{{ja-stalink|ชินริง-โคเอ็ง}} -
ผู้ใช้นิรนาม