ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"

แก้ไขการสะกด
(เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง)
(แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
| ชื่อในภาษาแม่_1 = Department of Women’Women's Affairs and FamaliyFamily DeveopmentDevelopment
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
ผู้ใช้นิรนาม