ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดของประเทศไทย"

 
== ลำดับเหตุการณ์ ==
* พ.ศ. 2469 - ยุบเลิก[[จังหวัดกระบินทร์บุรี]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดปราจีนบุรี]]<ref name="ประกาศกระบินทร์บุรี">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=42|issue=0|pages=430|title=ประกาศ ยุบจังหวัดกระบินทร์บุรีลงเปนอำเภอขึ้นจังหวัดปราจิณ|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/430.PDF|date=30 มีนาคม 2468|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดสุโขทัย]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดสวรรคโลก]]<ref name="พรบ.2474">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=48|issue=0|pages=576|title=ประกาศ เรื่องยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/576.PDF|date=21 กุมภาพันธ์ 2474|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดหล่มศักดิ์]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดเพชรบูรณ์]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดธัญญบุรี]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดปทุมธานี]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดมหาสารคาม]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดหลังสวน]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดชุมพร]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดตะกั่วป่า]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดพังงา]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดสายบุรี]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดปัตตานี]]และ[[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดพระประแดง]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]และ[[จังหวัดธนบุรี|ธนบุรี]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดมีนบุรี]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]<ref name="พรบ.2474" />
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดสมุทรปราการ]] โดยแยกจาก[[จังหวัดพระนคร]]<ref name="พรบ.2489">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=63|issue=29|pages=315|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2489|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/029/315.PDF|date=9 พฤษภาคม 2489|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดนนทบุรี]] โดยแยกจาก[[จังหวัดธนบุรี]]<ref name="พรบ.2489" />
7,768

การแก้ไข