ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดของประเทศไทย"

 
== ลำดับเหตุการณ์ ==
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดสุโขทัย]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดสวรรคโลก]]<ref name="พรบ.2474">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=48|issue=0|pages=576|title=ประกาศ เรื่องยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/A/576.PDF|date=21 กุมภาพันธ์ 2474|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดสมุทรปราการ]] โดยแยกจาก[[จังหวัดพระนคร]]
* พ.ศ. 24892474 - จัดตั้งยุบเลิก[[จังหวัดนนทบุรีหล่มศักดิ์]] โดยแยกจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดธนบุรีเพชรบูรณ์]]
* พ.ศ. 24892474 - จัดตั้งยุบเลิก[[จังหวัดสมุทรสาครธัญญบุรี]] โดยแยกจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดธนบุรีปทุมธานี]]
* พ.ศ. 24892474 - จัดตั้งยุบเลิก[[จังหวัดนครนายกกาฬสินธุ์]] โดยแยกจากรวมเข้ากับ[[จังหวัดปราจีนบุรี]]และ[[จังหวัดสระบุรี|สระบุรีมหาสารคาม]]
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดหลังสวน]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดชุมพร]]
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดตะกั่วป่า]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดพังงา]]
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดสายบุรี]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดปัตตานี]]และ[[จังหวัดนราธิวาส|นราธิวาส]]
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดพระประแดง]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดสมุทรปราการ]]และ[[จังหวัดธนบุรี|ธนบุรี]]
* พ.ศ. 2474 - ยุบเลิก[[จังหวัดมีนบุรี]] รวมเข้ากับ[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดฉะเชิงเทรา|ฉะเชิงเทรา]]
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดสมุทรปราการ]] โดยแยกจาก[[จังหวัดพระนคร]]<ref name="พรบ.2489">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=63|issue=29|pages=315|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2489|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/029/315.PDF|date=9 พฤษภาคม 2489|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดสมุทรปราการนนทบุรี]] โดยแยกจาก[[จังหวัดพระนครธนบุรี]]<ref name="พรบ.2489" />
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดสมุทรสาคร]] โดยแยกจาก[[จังหวัดธนบุรี]]<ref name="พรบ.2489" />
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดนครนายก]] โดยแยกจาก[[จังหวัดปราจีนบุรี]]และ[[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]<ref name="พรบ.2489" />
* พ.ศ. 2490 - จัดตั้ง[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] โดยแยกจาก[[จังหวัดมหาสารคาม]]<ref name="พรบ.กาฬสินธุ์">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=64|issue=31|pages=516|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2490|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/A/036/516.PDF|date=12 สิงหาคม 2490|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2515 - จัดตั้ง[[จังหวัดยโสธร]] โดยแยกจาก[[จังหวัดอุบลราชธานี]]<ref name="ปว.70">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=89|issue=21|pages=1|title=ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/021/1.PDF|date=7 กุมภาพันธ์ 2515|language=Thai}}</ref>
7,768

การแก้ไข