ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดของประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบภาพ "Flag_of_Cha_Choeng_Sao_Province.png", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย Túrelio เพราะ Copyright violation: https://www.crwflags.com/fotw/flags/th-107.html from here; not authors own work)
 
ในปี [[พ.ศ. 2514]] ได้มีการรวม[[จังหวัดพระนคร]]และ[[จังหวัดธนบุรี]]ขึ้นเป็นเขตปกครองรูปแบบพิเศษชื่อ "นครหลวงกรุงเทพธนบุรี" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "[[กรุงเทพมหานคร]]" เมื่อ [[พ.ศ. 2515]] ซึ่งเป็นการรวมภารกิจในการปกครองของทั้งสองจังหวัดในรูปแบบเทศบาลเข้าไว้ด้วยกัน ที่มาของ[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]ซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของกรุงเทพมหานครนั้นมาจากการเลือกตั้ง ไม่ใช่การแต่งตั้งจาก[[กระทรวงมหาดไทย]]อย่างผู้ว่าราชการจังหวัด <!--ในปัจจุบันนี้มีทั้งหมด77จังหวัด(ถ้านับ[[กรุงเทพมหานคร]]ด้วย)ซึ่งจังหวัดที่เพิ่มมาคือ[[จังหวัดบึงกาฬ]]เมื่อก่อนเป็น[[อำเภอ]]หนึ่งใน[[หนองคาย]]-->
 
== ลำดับเหตุการณ์ ==
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดสมุทรปราการ]] โดยแยกจาก[[จังหวัดพระนคร]]
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดนนทบุรี]] โดยแยกจาก[[จังหวัดธนบุรี]]
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดสมุทรสาคร]] โดยแยกจาก[[จังหวัดธนบุรี]]
* พ.ศ. 2489 - จัดตั้ง[[จังหวัดนครนายก]] โดยแยกจาก[[จังหวัดปราจีนบุรี]]และ[[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]]
* พ.ศ. 2490 - จัดตั้ง[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] โดยแยกจาก[[จังหวัดมหาสารคาม]]<ref name="พรบ.กาฬสินธุ์">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=64|issue=31|pages=516|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2490|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/A/036/516.PDF|date=12 สิงหาคม 2490|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2515 - จัดตั้ง[[จังหวัดยโสธร]] โดยแยกจาก[[จังหวัดอุบลราชธานี]]<ref name="ปว.70">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=89|issue=21|pages=1|title=ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/021/1.PDF|date=7 กุมภาพันธ์ 2515|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2520 - จัดตั้ง[[จังหวัดพะเยา]] โดยแยกจาก[[จังหวัดเชียงราย]]<ref name="พรบ.พะเยา">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=94|issue=69|pages=1|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2520|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/069/1.PDF|date=28 กรกฎาคม 2520|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2525 - จัดตั้ง[[จังหวัดมุกดาหาร]] โดยแยกจาก[[จังหวัดนครพนม]]<ref name="พรบ.มุกดาหาร">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=99|issue=121|pages=14|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2525|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/121/14.PDF|date=27 สิงหาคม 2525|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2536 - จัดตั้ง[[จังหวัดสระแก้ว]] โดยแยกจาก[[จังหวัดปราจีนบุรี]]<ref name="พรบ.สระแก้ว">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=125 |pages=1|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2536|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/125/1.PDF|date=2 กันยายน 2536|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2536 - จัดตั้ง[[จังหวัดอำนาจเจริญ]] โดยแยกจาก[[จังหวัดอุบลราชธานี]]<ref name="พรบ.อำนาจเจริญ">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=125 |pages=4|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2536|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/125/4.PDF|date=2 กันยายน 2536|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2536 - จัดตั้ง[[จังหวัดหนองบัวลำภู]] โดยแยกจาก[[จังหวัดอุดรธานี]]<ref name="พรบ.หนองบัวลำภู">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=110|issue=125 |pages=7|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2536|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/125/7.PDF|date=2 กันยายน 2536|language=Thai}}</ref>
* พ.ศ. 2554 - จัดตั้ง[[จังหวัดบึงกาฬ]] โดยแยกจาก[[จังหวัดหนองคาย]]<ref name="พรบ.บึงกาฬ">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=128|issue=18 ก|pages=1|title=พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/018/1.PDF|date=2011-03-22|language=Thai}}</ref>
 
== การแบ่งอย่างเป็นทางการ ==
7,768

การแก้ไข