ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาซายะ โอโนซากะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า มะซะยะ โอะโนะซะกะ ไปยัง มาซายะ โอโนซากะ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า มะซะยะ โอะโนะซะกะ ไปยัง มาซายะ โอโนซากะ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
 
(ไม่แตกต่าง)
61,554

การแก้ไข