ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธนาคาร"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎ประวัติธนาคารของไทย: พิศาล พะรารัมย์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ระบบธนาคารโลกสากลเอกชน
1.ธนาคารรัฐสิสาหกิจประกอบด้วยด้วยธนาคารหลักคือ
1.1.ธนาคารออมสิน รัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล(GovamentGoverment)
1.2.ธนาคารกรุงไทย รัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล (GovamentGoverment)
 
ดังกล่าวข้างต้นว่าด้วย ผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารยักย้ายถ่ายเทหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของประชาชนหรือราษฎรโดยทางใดทางหนึ่งหรือโดยทางอ้อมผ่านระบบเครือข่ายลูกทีมจำนนวนมากไม่ว่ากรณีใดๆ
 
2.ธนาคารเอกชน(สากลธนาคารโลก)
-ประกอบไปด้วยทุกธนาคารที่ไม่ขึ้นสังกัดของรัฐวิสาหกิจ(GovamentGoverment)
#ว่าด้วยผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารยักย้ายถ่ายเทเพิกถอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีธนาคารของลูกค้า ธนาคารนั้นต้องล้มละลายและเจ้าหน้าที่ธนาคารทั้งหมดเครือข่ายหุ้นสินทรัพยร์และเจ้าของธนาคารต้องโทษประหารชีวิตในระบอบสากลโดยประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าทั้งหมดจึงเป็นเอกฉันท์
 
ผู้ใช้นิรนาม