ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมสรรพากร"

เพิ่มขึ้น 92 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''กรมสรรพากร''' (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด[[กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)|กระทรวงการคลัง]]<ref>[http://www.mof.go.th/mof2000/index_mof2000.html หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลัง ]</ref> ที่เริ่มก่อตั้งในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2433
 
กรมสรรพากร มีหน้าที่ในการจัดเก็บ[[ภาษี]]จากฐานรายได้และฐานการบริโภคภายในประเทศ ตาม[[ประมวลรัษฎากร]] และ[[กฎหมาย]]อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นรายได้ให้[[รัฐบาล]] เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศได้แก่ [[ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]] [[ภาษีเงินได้นิติบุคคล]] [[ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม]] [[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]] [[อากรแสตมป์]] จากหน้าที่ดังกล่าวเมื่อมีเหตุจลาจล กรมสรรพกรจึงมักถูกวางเพลิงเสมอ อาทิ[[เหตุการณ์ 14 ตุลา]] [[พฤษภาทมิฬ]] จนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ถูกวางเพลิงมากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง
 
นอกจากนั้นยังพิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมาย และระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมการออม การลงทุนและการแข่งขันในการผลิตและการส่งออกกับนานาประเทศ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ และเสริมสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และยังทำความตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบันกรมสรรพากรแบ่งการบริหารเป็น 15 กอง และ 1 สำนักเลขานุการกรม<ref>[http://www.rd.go.th/publish/324.0.html โครงสร้างการบริหาร]</ref>
34,995

การแก้ไข