เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 8054613 สร้างโดย 202.139.192.55 (พูดคุย)
| label2 = ประชากร
| data2 = 610,000,000
| label3 = ความหนาแน่น
| label3 =นิโกลกับแม่เดือน
| data3 = 118.6 /ตร.กม.
| label4 = ประเทศ
2,028

การแก้ไข