ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธานินทร์ กรัยวิเชียร"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิดที่[[กรุงเทพมหานคร]] เป็นบุตรของ นายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม แอนเดอเซ่น) (ถึงแก่อนิจกรรม)
มีบุตร 5 คน คือ
* รูบีนา สุวรรณพงศ์พงษ์
* มหินทร์ กรัยวิเชียร
* เขมทัต กรัยวิเชียร
354

การแก้ไข