ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย่าเหล"

เพิ่มขึ้น 126 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
 
ในหลวงรัชกาลที่ 6 ทรงโทมนัสอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานศพแก่ย่าเหล มีหีบใส่ศพอย่างดี ปิดทองที่มุมโลง และโปรดฯให้แกะสลักรูปย่าเหลวางไว้บนโลงด้วย ทั้งยังให้มหาดเล็กแต่งตัวเป็นสัตว์นานาชนิดเข้าร่วมขบวนแห่ศพด้วย นอกจากนี้ยังมีของชำร่วยแจกในงานศพ เป็นผ้าเช็ดหน้าพิมพ์รูปย่าเหล และมีตราวชิระที่มุมด้านขวา พระราชทานเป็นของที่ระลึกแก่ทุกคนที่ไปร่วมงานด้วย
 
{{unreferenced}}
{{refbegin}}
* แหล่งอ้างอิง
* แหล่งอ้างอิง
* แหล่งอ้างอิง
{{refend}}
 
== อนุสรณ์ย่าเหล ==
หลังงานศพของย่าเหล พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น หล่อรูปย่าเหลด้วยโลหะทองแดง ประดิษฐานไว้หน้า[[พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์]]ใน[[พระราชวังสนามจันทร์]] [[จังหวัดนครปฐม]] และได้ทรงพระราชนิพนธ์บทกลอนไว้อาลัยแก่ย่าเหล จารึกไว้ที่ด้านข้างของอนุสาวรีย์ ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม