ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12"

'''ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ (North Phitsanulok By-pass)''' เป็นเส้นทางคมนาคมรูปแบบถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกทางด้านทิศเหนือ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวเมือง จุดเริ่มต้นเริ่มที่ทางแยกตัดกับ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก]] จากนั้นมุ่งหน้าทางทิศตะวันตก แล้วจึงโค้งมาทางทิศเหนือ ผ่าน[[โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม]] และ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม]] ก่อนที่จะตัดกับ[[ถนนสิงหวัฒน์|ถนนสิงหวัฒน์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)]] แล้วตัดมาทางทิศตะวันออกผ่านสี่แยกบายพาส (ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1086 ไป[[อำเภอพรหมพิราม]]) และแยกตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 จากนั้นจึงวกมาบรรจบกับ[[ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12)]]
 
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านเหนือ กรมทางหลวงได้กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117
ถนนสายนี้
 
==ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้==
ผู้ใช้นิรนาม