ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสืบพันธุ์"

(ย้อนการแก้ไขของ 49.48.220.100 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย NicoScribe)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
** 2.ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เช่น จิ้งจกงอกหาง
 
== การสืบพันธุ์ของสัตว์วุ้น ==
การสืบพันธุ์ของสัตว์มีทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพบในสัตว์ที่มีร่างกายไม่ซับซ้อน และมีความสามารถในการงอกใหม่ เช่น พลานาเรีย ดาวทะเล สัตว์พวกนี้สามารถ สืบพันธุ์ด้วยวิธีการงอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นโดยส่วนของร่างกายที่ขาดออกไป หรือสูญเสียไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม ก็สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวใหม่ได้ ทำให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
 
ผู้ใช้นิรนาม