ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นอีสาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ตาเหลียโตน || สงสาร
|-
| บ่พ้อกันดนและเนาะโดนและเนาะ || ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ
|-
| ผู้ฮ่ายหลาย || ขี้เหร่มาก
1,288

การแก้ไข