ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การรถไฟแห่งประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
31 กิโลเมตร และเป็นทางสามช่วง{{สรฟ|รังสิต}} - {{สรฟ|ชุมทางบ้านภาชี}} ระยะทาง 59 กิโลเมตร โดยมีเส้นทาง ดังนี้
*ทางสายเหนือ ถึง {{สรฟ|เชียงใหม่}} [[จังหวัดเชียงใหม่]] ระยะทาง 751 กิโลเมตร
*ทางสายใต้ ถึง [[จังหวัดนราธิวาส]]([[อำเภอสุไหงโก-ลก|สรฟ|สุไหงโก-ลก]]) ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร และ{{สรฟ|ปาดังเบซาร์}} ระยะทาง 974 กิโลเมตร
*ทางสายตะวันออก ถึง [[จังหวัดสระแก้ว]]([[อำเภออรัญประเทศ]] [[สรฟ|อรัญประเทศ]]) ระยะทาง 255 กิโลเมตร และ [[จังหวัดระยอง]]ที่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตะตาพุต [[สรฟ|มาบตาพุด]] ระยะทาง 200 กิโลเมตร
*ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง [[จังหวัดอุบลราชธานี]] ระยะทาง 575 กิโลเมตร และ [[จังหวัดหนองคาย]] ระยะทาง 624 กิโลเมตร
*ทางสายตะวันตก จาก {{สรฟ|ธนบุรี}}ถึง {{สรฟ|น้ำตก}} [[จังหวัดกาญจนบุรี]] ระยะทาง 194 กิโลเมตร และถึง [[สรฟ|สุพรรณบุรี]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]] ระยะทาง 157 กิโลเมตร
*ทางสายแม่กลอง ช่วง{{สรฟ|วงเวียนใหญ่}} - {{สรฟ|มหาชัย}} ระยะทาง 31 กิโลเมตร และช่วง{{สรฟ|บ้านแหลม}} - {{สรฟ|แม่กลอง}} ระยะทาง 34 กิโลเมตร
 
นอกจากนั้นยังมีการสร้างทางอีกหลายเส้นทาง อาทิ {{สรฟ|ชุมทางคลองสิบเก้า}} - {{สรฟ|ชุมทางบ้านภาชี}} - {{สรฟ|ชุมทางแก่งคอย}} - [[ศรีราชา]] - [[แหลมฉบัง]] - {{สรฟ|ชุมทางเขาชีจรรย์}} - [[มาบตาพุด]] เพื่อให้รับโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกอีกด้วย
ผู้ใช้นิรนาม