ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัย"

→‎สถาบันวิทยาลัยชุมชน: วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(→‎สถาบันวิทยาลัยชุมชน: วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
(→‎สถาบันวิทยาลัยชุมชน: วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 
'''วิทยาลัย''' ({{lang-en|College}}) มีหลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย หมายถึงสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการฝึกทักษะเฉพาะสาขาวิชา เช่น การจัดการ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ช่าง ดนตรี เป็นต้น
 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยนั้นอาจจะบริหารงานเป็นเอกเทศ เช่น [[วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า]] วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือเป็นหน่วยในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัย]] เช่น [[วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ]] [[วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล]] [[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล]] [[วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] [[วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย [[วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ|มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] และ[[วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร]] ก็ได้
 
อีกความหมายหนึ่งของวิทยาลัยนั้น อาจจะหมายถึงสถานศึกษาทั่ว ๆ ไป เช่น [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] หรือในชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน เช่น [[โรงเรียนอัสสัมชัญ]] (Assumption College) หรือ[[โรงเรียนเซนต์คาเบรียล]] (St. Gabriel's College) เป็นต้น
ผู้ใช้นิรนาม