ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|coronation =
|cor-type = Malaysia
|predecessor = [[สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู อับดุล ระห์มัน|ตวนกู อับดุล ระห์มัน]]
|successor = [[สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ปูตรา|ตวนกู ซัยยิด ปูตรา]]
 
|succession2 = [[สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์]]
|reign2 = 4 เมษายน พ.ศ. 2481 – 15 มกราคม พ.ศ. 2485
|coronation2 = 26 มกราคม พ.ศ. 2482
|predecessor2 = [[สุลต่าน ศรี อลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม รายามุดา มูซา รายาเซอลังงอร์|สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์]]
|successor2 = [[สุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์|สุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์]]
|reign3 = 14 กันยายน พ.ศ. 2488 – 1 กันยายน พ.ศ. 2503
|coronation3 =
|predecessor3 = [[สุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์|มูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์]]
|successor3 = [[สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ|ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ]]
 
|spouse = [[รายา ประไหมสุหรี อากง ตวนกู อัมปวน เจะมะห์ ]]
|issue =
|full name = สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ ปาดุกา สรี สุลตาน
|father = [[สุลต่าน ศรี อลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม รายามุดา มูซา รายาเซอลังงอร์|สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์]]]
|mother = โต๊ะ คิก หัสนะห์ บินตรี ปิลอง
|birth_date = 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2441
}}
 
'''สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ แห่งเซอลังงอร์''' มีพระนามเดิมว่า '''รายา ฮิซามุดดิน''' ประสูติเมื่อวันที่ [[13 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2441]] เป็นพระราชโอรสใน[[สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาห์ อิบนี อัลมาร์ฮุมรายามุดา มูซา|สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาห์ อิบนี อัลมาร์ฮุมรายามุดา มูซา]] และโต๊ะ คิก หัสนะห์ บินตรี ปิลอง
 
สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ แห่งเซอลังงอร์ ได้รับการเสนอพระนามในที่ประชุมเพื่อคัดเลือก[[สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย]]เป็นพระองค์ที่ 2 ต่อจาก[[ตวนกู อับดุลรามัน ยังดีเปอตวนเบอซาร์]] จากทั้งหมด 9 รัฐในมาเลเซีย (ไม่รวมซาบะฮ์ ซาราวะก์ มะละกา และปีนังซึ่งไม่มีสุลต่านเป็นประมุข) ได้รับพระบรมราชาภิเษกเมื่อ วันที่ [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2503]] และทรงดำรงตำแหน่งจนเสด็จฑิวงคต ในวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน สิริราชสมบัติในตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียได้ 4 เดือน กับอีก 16 วัน และดำรงพระยศเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐเซอลังงอร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2480-2485 รวม 5 ปี ครั้งที่สองตั้งแต่ปี 2488-2503 ได้ 15 ปี รวมระยะเวลาทรงราชย์เป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐ 20 ปี
37,741

การแก้ไข