ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox royalty
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
|name = สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์
| สีพิเศษ = #ffcc00
|title = สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์
| สีอักษร = #8f5f12
|succession = [[ยังดี เปอร์ตวน อากง|ยังดี เปอร์ตวน อากง]] พระองค์ที่ 2
| ภาพ = ไฟล์:Img agung2 2.gif
|image = Img agung2 2.gif
| colspan="2" style="text-align: center;"| <span style="font-size: 75%">สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย</span>
|reign = 14 เมษายน พ.ศ. 2503 – 1 กันยายน พ.ศ. 2503
| พระนามเต็ม = สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ ปาดุกา สรี สุลตาน
|coronation =
| วันพระราชสมภพ = {{วันเกิด|2441|4|13}}
|cor-type = Malaysia
| วันสวรรคต = 1 กันยายน 2503
|predecessor รัชกาลถัดมา = [[สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิดอับดุล ปุตราระห์มัน]]
| พระราชบิดา = [[สุลต่าน ศรี อลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม รายามุดา มูซา รายาเซอลังงอร์]]
|successor = [[สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ปูตรา]]
| พระราชมารดา = โต๊ะ คิก หัสนะห์ บินตรี ปิลอง
 
| พระมเหสี = [[รายา ประไหมสุหรี อากง ตวนกู อัมปวน เจะมะห์ ]]
|succession2 = [[สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์เซอลังงอร์]]
|reign2 ทรงราชย์ = [[14 4 เมษายน]] [[พ.ศ. 2503]]2481 - 115 กันยายนมกราคม พ.ศ. 25032485
|coronation2 = 26 มกราคม พ.ศ. 2482
| ระยะเวลาครองราชย์ = 4 เดือน กับ 16 วัน
| พระราชบิดาpredecessor2 = [[สุลต่าน ศรี อลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม รายามุดา มูซา รายาเซอลังงอร์|สุลต่านสุลัยมาน]]
| รัชกาลก่อนหน้า = [[ตวนกู อับดุลรามัน ยังดีเปอตวนเบอซาร์]]
|successor2 = [[สุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์|สุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์]]
| รัชกาลถัดมา = [[สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู ซัยยิด ปุตรา]]
|reign3 = 14 กันยายน พ.ศ. 2488 – 1 กันยายน พ.ศ. 2503
|coronation3 =
|predecessor3 = [[สุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์]]
|successor3 = [[สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ]]
 
|spouse พระมเหสี = [[รายา ประไหมสุหรี อากง ตวนกู อัมปวน เจะมะห์ ]]
|issue =
|full name พระนามเต็ม = สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ ปาดุกา สรี สุลตาน
|father = [[สุลต่าน ศรี อลายุดดิน สุลัยมาน ชาฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม รายามุดา มูซา รายาเซอลังงอร์|สุลต่านสุลัยมาน]]
|mother พระราชมารดา = โต๊ะ คิก หัสนะห์ บินตรี ปิลอง
|birth_date = 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2441
|birth_place = [[รัฐเซอลาโงร์]] [[สหพันธรัฐมลายู]] [[บริติชมาลายา]]
|death_date = 1 กันยายน พ.ศ. 2503 (62 ปี)
|death_place = [[กรุงกัวลาลัมเปอร์]] [[สหพันธรัฐมาลายา]]
|religion = [[อิสลาม]]
|Alma mater =
}}
 
'''สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ แห่งเซอลังงอร์''' มีพระนามเดิมว่า '''รายา ฮิซามุดดิน''' ประสูติเมื่อวันที่ [[13 เมษายนพฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2441]] เป็นพระราชโอรสใน[[สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาห์ อิบนี อัลมาร์ฮุมรายามุดา มูซา|สุลต่านอลายุดดิน สุลัยมาน ชาห์ อิบนี อัลมาร์ฮุมรายามุดา มูซา]] และโต๊ะ คิก หัสนะห์ บินตรี ปิลอง
 
สมเด็จพระราชาธิบดี สุลต่าน ฮิซามุดดิน อาลัม ชาฮ์ แห่งเซอลังงอร์ ได้รับการเสนอพระนามในที่ประชุมเพื่อคัดเลือก[[สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย]]เป็นพระองค์ที่ 2 ต่อจาก[[ตวนกู อับดุลรามัน ยังดีเปอตวนเบอซาร์]] จากทั้งหมด 9 รัฐในมาเลเซีย (ไม่รวมซาบะฮ์ ซาราวะก์ มะละกา และปีนังซึ่งไม่มีสุลต่านเป็นประมุข) ได้รับพระบรมราชาภิเษกเมื่อ วันที่ [[14 เมษายน]] [[พ.ศ. 2503]] และทรงดำรงตำแหน่งจนเสด็จฑิวงคต ในวันที่ 1 กันยายน ปีเดียวกัน สิริราชสมบัติในตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียได้ 4 เดือน กับอีก 16 วัน และดำรงพระยศเป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐเซอลังงอร์ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2480-2485 รวม 5 ปี ครั้งที่สองตั้งแต่ปี 2488-2503 ได้ 15 ปี รวมระยะเวลาทรงราชย์เป็นเจ้าผู้ครองนครรัฐ 20 ปี
37,218

การแก้ไข