ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)''' ([[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2429]] - ?) อดีตรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงกลาโหม]]
 
พลเรือโท พระยาราชวังสัน มีนามเดิมว่า ศรี กมลนาวิน เกิดที่ตำบลบ้านท่าจีน อำเภอเมือง [[จังหวัดสมุทรสาคร]] เป็นบุตรนายเล็ก-นางจู กมลนาวิน เป็นพี่ชายของ [[หลวงสินธุสงครามชัย]] (สินธุ์ กมลนาวิน) <ref name="navy">[http://www.navy.mi.th/navic/document/830801d.html ประวัติและผลงานโดยสังเขปของพลเรือโท พระราชวังสัน (ศรีกมลนาวิน) หน้า 4]</ref> สมรสกับ นางสาวถนอมศรี วีระศิริ (นางถนอมศรี ประดิยัตินาวายุทธ ) เมื่อ พ.ศ. 2456 ต่อมาเมื่อนางถนอมศรีถึงแก่กรรม จึงสมรสกับ นางสาว ระจิตร วีระศิริ (คุณหญิงระจิตร ราชวังสัน) น้องสาวภรรยา
 
ศรี กมลนาวิน จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย|โรงเรียนสวนกุหลาบอังกฤษ]] <ref name="นาวิกศาสตร์">[http://www.google.com/search?q=cache:CvfAspxIuY0J:www.navy.mi.th/newwww/document/navic/860401.html+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98&hl=th&ct=clnk&cd=1 นาวิกศาสตร์ ปีที่ ๘๖ เล่มที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖] สำเนาจาก กูเกิลแคช</ref> เข้าเรียนเป็นนักเรียนนายเรือ เมื่อ พ.ศ. 2446 <ref>[http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K3481058/K3481058.html เพชรพระมหามงกุฎ ตอน กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์]</ref> รับราชการทหารเรือ เคยเป็นผู้บังคับการ [[เรือหลวงคำรณสินธุ์]] เดินทางจาก[[ประเทศญี่ปุ่น]]มายังประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2455 <ref>[http://www.navy.mi.th/nrdo/Chakri/king6.htm เรือรบในรัชสมัย รัชกาลที่ 6]</ref> ขณะนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็น นาวาตรี หลวงประดิยัตินาวายุทธ (ศรี) ร.น. เป็นผู้บังคับการ[[เรือพระที่นั่งมหาจักรี]] <ref>http://www.amed.go.th/AboutUs/palace/nameA.htm</ref> เป็นอาจารย์ใหญ่[[โรงเรียนนายเรือ]] เสนาธิการทหารเรือ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น [[พระยาราชวังสัน]] เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2464 ใน[[รัชกาลที่ 6]] <ref name="navy"/> และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น[[องคมนตรีไทย]]ในสมัย[[รัชกาลที่ 7]] เมื่อ พ.ศ. 2470-2476 เป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2475-2476)
94,496

การแก้ไข