ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ถึงกระนั้นประธานวุฒิสภาชั่วคราวยังมีเอกสิทธิ์และอำนาจพอสมควร และเมื่อรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ประธานวุฒิสภาชั่วคราวถือเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการประชุม ในทางปฏิบัติ, รองประธานาธิบดีหรือประธานวุฒิสภาชั่วคราวมักจะไม่เป็นประธานในการประชุมเสมอไป แต่อาจหมุนเวียนให้วุฒิสมาชิกระดับไม่อาวุโสของพรรคเสียงข้างมากได้เข้ามาทำหน้าที่บ้างเพื่อสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
 
ตั้งแต่คริสตศักราชคริสต์ศักราช 1890, วุฒิสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐ มักถูกรับเลือกให้เป็นประธานชั่วคราววุฒิสภาสหรัฐจนกระทั่งหมดวาระและมีการเลือกตั้งใหม่ โดยปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปีคริสตศักราชคริสต์ศักราช 1949 ตั้งแต่การตรารัฐบัญญัติลำดับการสืบทอดในการดำรงประธานาธิบดี 1947 ประธานชั่วคราววุฒิสภา มีศักดิ์ในลำดับที่ 3 ของการสืบทอดตำแหน่งคือ หลังจาก 1) รองประธานาธิบดี 2.)ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ก่อนหน้า 4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งจะเป็นไปตามอัตฺโนมัติเฉพาะการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้น ส่วนตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะว่างเว้นไว้ จนกระทั่งมีการแต่งตั้งใหม่ ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐมาตรา 25
 
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน คือ ชัค เกรสลี่ย์ วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน ได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2019 เป็น '''ประธานชั่วคราวแห่งวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา คนที่ 91''' เมื่อสืบต่อจาก ออรินท์ แฮชท์ ที่ประกาศเกษียณตนล่วงหน้า มีผลวันที่ 3 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา{{เริ่มกล่อง}}{{สืบตำแหน่ง|รูปภาพ=Seal_of_the_President_of_the_United_States.svg|ก่อนหน้า=[[ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]|ตำแหน่ง=[[ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ]]<br> {{small|ลำดับที่ 3}}|ถัดไป=[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]]}}
380,773

การแก้ไข